މަހުން މަހަށް ލިބޭ މުސާރައިން ކިރިޔާ ފުދި ނުފުދި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އާއިލާތައް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ. އާދައިގެ ރައްޔިތުން ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އުޅުނަސް ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރު.

MV Plus | April 30, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0