ހިޔާލު
23 ޖުލައި 2024
ރިޕޯޓް: ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ އާދޭސް — އިތުރަށް ރިސޯޓް ނުހަދާ

ރާއްޖޭގައި ދެހާހެއްހާ ރަށް އޮތް އިރު އޭގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 200 ރަށުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން 200 ވަރަކަށް ރަށުގައި ރިސޯޓް ހިންގައެވެ. އިގްތިސާދީ އެހެން…

ހިޔާލު
13 ޖުލައި 2024