ފޯކަސް
25 މެއި 2024
އަމިއްލަ ހިޔާލު: ހިޔާ ސަރަހައްދުގެ ހަޓްތައް — އެ މީހަކާ އެމީހެއް!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އަޅަން ފެށި ހިޔާ ފްލެޓްތައް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ނިންމައި މީހުންނާ ހަވާލުކުރަން ފެށި އިރު ވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި މީހުން…

ހިޔާލު
19 މެއި 2024