ތަފާސްހިސާބު: މިއަހަރު މެއި މަހާ ހަމައަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ 225 މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކުރި، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ގިނައިންވަނީ އަންހެނުން.

MV+ News Desk | July 5, 2022

މަސްދަރު: ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0