Embassy Budgets Comparison with the Previous Gov’t

MV+ News Desk | August 25, 2022

މިދިޔަ ސަރުކާރާއި މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ އެމްބަސީތަކަށް ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރ އަޅާކިޔާއިރު، އެންމެ ބޮޑަށް އިރުތުވެފައިވަނީ މެލޭޝިޔާ އެމްބަސީގެ ބަޖެޓު.

އަދި އެމްބަސީތަކާއި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު ވަނީ 49% އިރުތުވެފައި.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0