މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ދެވޭ ހިދުމަތްތަކަށް 2،809 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވޭ. މީގެ ތެރޭގައި އެފޯޑަބަލް ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓަށް 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވޭ.

MV+ News Desk | November 13, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0