މިއަންނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެމަށް ކުރާ ހަރަދުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރަން ރާވާފައިވަނީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް. އެއީ 1،004 މިލިއަން ރުފިޔާ.

MV+ News Desk | November 14, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
1