އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނައް ކުރާ އަނިޔާއަކީ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ސިއްހަތައް ގެއްލުން ލިބި، އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ގުޅުންތައް ހަލާކުވާ ކަމެއް

MV+ News Desk | December 18, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0