30 June 2022

President Solih on the State of Maldives Economy

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދާ މެދު ކަންބޮޑުވެ ހާސްކަން އުފައްދަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިއެކްޝަންސް
0
1
0
0
0
0
0