Dr. Faisal on the Increasing Number of Cases of Dengue Fever

MV+ News Desk | May 30, 2022

ޑެންގޫ ހުމުގެ ކޭސްތައް ގިނަވެ، ކުޑަކުދިންނާއި، މާބަނޑު މީހުންނާއި އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށްވެސް މި ހުން ޖެހޭ ކަމަށް ޑރ. ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0