Minister Mahloof on High Rents of Stadiums

MV+ News Desk | June 8, 2022

ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް ބޮޑު އަގުގައި ކުއްޔަށް ދޭ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0