Pres. Solih on the Prospects of MDP Administration Getting Re-elected

MV+ News Desk | June 9, 2022

ދަމަހައްޓަން އެދޭނަމަ އެކަމަށް އޮތް “ޗޮއިސް” އަކީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0