Muizzu on the Rent of Vinares Flats

MV+ News Desk | June 11, 2022

މިދިރަ ވެރިކަމުގައި ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ދޭން އެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައި އޮތް އަގަކީ މަހަކު 7،000ރ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0