Pres. Solih on the Recently Launch RTL Ferry System

MV+ News Desk | June 13, 2022

ހައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމަކީ ލާމަރުކަޒީ ތަރައްގީގެ މައިބަދަ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0