Zakariyya Mansoor on Extremism

MV+ News Desk | June 16, 2022

ޒަކަރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އެންސީޓީސީން މަސައްކަތް ކުރަނީ މެދުމިނަކާ ހަމައަށް މުޖްތަމައު ގެންދެވޭތޯ ކަމަށް

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0