MP Eeva on Majlis Rules

MV+ News Desk | June 21, 2022

ނައިފަރު ދާއިރާ މެމްބަރު ޝިޔާމް ރައީސް ސާލިހާ ބެހޭގޮތުން ދައްކަވަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވުމުން އީވާ ރައްދު ދެއްވައިފި

ރިއެކްޝަންސް
0
1
0
0
0
0
0