Youth Minister on Today’s Protest of Yoga Activities

MV+ News Desk | June 21, 2022

ޔޫތް މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވިދާޅުވަނީ ވަކި ސަރުކާރަކުން މި ހަރަކާތްތައް (ޔޯގާ) ކުރިއަށް ގެންދާތީ ސަލަފަށް ފެންނަ ވާހަކަ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0