Minister Mahloof on Yoga and it Islamic Verdict

MV+ News Desk | June 28, 2022

ޔޯގާއަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ހިލާފު އުފެދިފައިވާ އަދި އެކި މީހުން އެކި ވިސްނުން ގެންގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0