Gasim on the Leaked Sex Tapes

MV+ News Desk | June 29, 2022

ނުބައިކަން ބޮޑު މުންކަރާތްތައް ނުހުއްޓުވައިފިނަމަ ﷲ ބާވައިލައްވަވައިފާނެ ކޯފާއަކަށް ބިރުވެތިވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
2
0
0
0