Home Minister Imran on Adhaalath Party

MV+ News Desk | July 13, 2022

އަދާލަތު ޕާޓީ ދެމިއޮންނާނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފަނޑުވަމުންދިޔަ އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި އުސޫލުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
1