STELCO MD on the Electricity Bill Forecast for the Next Three Months

MV+ News Desk | July 20, 2022

ކުރިއަށް އޮތް ތިންމަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ އެމް.ޑީ އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0