HPA on the Monkeypox Outbreak

MV+ News Desk | July 25, 2022

ރާއްޖެއަށް މަންކީޕޮކްސް އައުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމާއެކު ބައްޔަށް ޓެސްޓުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މައުލޫމާތުދެއްވައިފި.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0