Nasheed on His Brother Being Arrested

MV+ News Desk | July 30, 2022

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް އަންހެނަކާއެކު ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގާ ފޮޓޯތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0