Yameen on Ongoing Scandals

MV+ News Desk | July 31, 2022

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޝެއިހުންވަނީ ރައީސް ސާލިހު ސަރުކާރުގެ ހިމާޔަތް ހޯދާފައިކަމަށާއި، އަދި ނާޒިމް އާއި ގާސިމް ކަންކަމުން ދުރުވެހުރުމުން އެބޭފުޅުން ޓްރެއިޓާސްގޮތުގައި ޔާމިން ސިފަކުރުއްވައިފި

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0