MP Muizzu on Gov’t Spending on Rent

MV+ News Desk | August 2, 2022

ދައުލަތުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް އެހެން ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0