MP Ali Hussain on Housing Rights

MV+ News Desk | August 10, 2022

ޙަޔާތެއް ކުލިދެއްކުމުގައި ހޭދަކުރާ އަތޮޅުތެޜޭގެ ނިކަމެތި މީހާއާއި ހަމައެފަދަ މާލޭގެ ނިކަމެތި މީހާޢާ ދެމެދު ތަފާތުކޮށް ޢަމަލުކުރާކަށް ގާނޫން އަސާސީން ޖާގަ ނުދޭ ކަމަށް އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0