Addu City of Mayor on the Quality of Work by Contractors Hired to Build Addu Roads

MV+ News Desk | August 15, 2022

އައްޑޫ މަގު ހަދަމުންދާގޮތުގެ ޝަކުވާތައް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އާއި ހިއްސާކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރ ޓްވީޓަކުން ހާމަކޮށްފި. އަދި މަސައްކަތް ނިމޭއިރު މި މަގުތައް އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް މުސީބާތަކަށް ވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުވެސް އެބަ އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0