Shiyam on Political Appointees and Nepotism

MV+ News Desk | August 18, 2022

މި ސަރުކާރުން އެމްބަސީތައް ހުންނަންނުޖެހޭ ޤައުމުތަކުގައި އެމްބަސީތައް ހުޅުވައި އެ އެމްބަސީތަކަށް ސަރުކާރާ ގުޅުން އޮތް ފަރާތްތަކުގެ އާއިލީ މެންބަރުން ހަމަޖައްސައި ފުރާލާފައިވާކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0