Dr. Faisal on Afflictions Faced by Most Children in the Maldives

MV+ News Desk | August 24, 2022

ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ އެއް ބައްޔަކީ ފާނަބަސަންދު ކަމަށާއި ފާނަ ބަސަންދު ވެކްސިން މާލޭގައި ނަމަ ދަމަނަވެށިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ޑރ. ފައިސަލް މައުލޫމާތުދެއްވައިފި.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0