Madaveli MP on Housing Policies

MV+ News Desk | August 30, 2022

ހޯނޑެއްދޫގެ ބިން ހޯނޑެއްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގޮވާލައިފި.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0