Home Minister Imran on Extremism and Prison Overpopulation

MV+ News Desk | August 31, 2022

ޖަލުތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ބޮޑުވުމަކީ ހަރުކަށި ފިކުރު ބޮޑަށް ފެތުރޭ ސަބަބެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0