President Solih on Social Issues

MV+ News Desk | September 11, 2022

ހަރުކަށި ފިކުރާއި ގޭންގު ކުށްތަކާއި މަސްތުވާތެކެއްޗަކީ އިޖްތިމާއީ އުފާފާގަތި ކަމަށް އެޅިފައިވާ، އެންމެ ކަޅު ހިޔަނި ކަމަށް ރައީސް ބުނެފި

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0