Former MP Mohamed Ismail on Ongoing Case of Yameen

MV+ News Desk | September 12, 2022

އާރަށު މައްސަލައިގައި، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ހެކިބަސްދީ ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ބެންކް ރޭޓްގައި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ވިއްކިދާނެކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޔޫސުމް ނައީމް ބުނިކަމަށް

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0