Minister Shauna on the Safety of Tap Water

MV+ News Desk | September 13, 2022

ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކަން ދެމުން ރައީސް ސޯލިހް އަދި މިނިސްޓަރ ޝައުނާވެސް ބޮނީ އިސްކުރުފެންކަމަށް ވިޔަވަތި ކޮންފަރަންސްގައި ހާމަކޮށްފި.

ރިއެކްޝަންސް
0
0
5
0
0
1
1