MDA VP on Shiyam’s Chances in the Presidential Race

MV+ News Desk | September 14, 2022

ޝިޔާމް އަށް ވުރެ ރީތި މީހަކު ރިޔާސީ ރޭހަކު ނެތް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ބުނެފި

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0