Ex-DMD of Fenaka on the Corruption Within the State Company

MV+ News Desk | September 20, 2022

ފެނަކައިގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އިބްރާހިމް ވަހީދު އެ ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފި

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0