MV Plus | September 24, 2022

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ފުރަތަމަ ގައުމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަމުން އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމު ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް ދެން އަދާ ނުކުރާނެކަމަށް

ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0