TEAM on the Reception by Gov’t

MV+ News Desk | October 6, 2022

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގަށް ވަކާލާތުކުރާ ޓީމް އިންބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން އެ ޖަމިއްޔާގެ މަސައްކަތް ބަލައިނުގަތަސް، ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިން އެ ޖަމިއްޔާ ބަލައިގަންނަ ކަމަށް

ރިއެކްޝަންސް
0
1
1
0
0
0
0