ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައިވެސް ބަޖެޓަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓު ދެނީ ގާސިމަށް ފަޅުތަކާއި ބިންތައް ދޭ މަތިން ކަމަށް ޔާމީން ހާމަކޮށްފި

MV+ News Desk | October 10, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0