ޔާމީން ވިދާޅުވީ މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަންނަ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކަން ކުށަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ހެދިޔަސް މި ސަރުކާރު އައި ގޮތަށް އެކަން އުވާލުމާ އެކު ފެނިގެންދިޔައީ “ހައިވާނު ބަގީޗާގެ ދޮރު ހުޅުވިގެން” ދިޔަ މަންޒަރު ކަމަށް

MV+ News Desk | October 26, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0