ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިރާގު ޓީވީ އަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން އެ ވިޔަފާރިން ދިރާގު ބޭރު ވާނެ ކަމަށް ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވިދާޅުވި

MV+ News Desk | October 27, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
1
0
0
0
0