އިޤްތިސާދުގެ ރިކަވަރީ މި އަހަރުވެސް ބާރަށް ކުރިއަށްދާނެ. މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު 12.3 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެ. އަދި 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު 7.6 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.

MV+ News Desk | October 31, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0