ސްޕޯކްސްޕަރސަން މިޢްވާން މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ ފައިސާ ނެތިގެން ސަރުކާރުންމި މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާ ނުލާނެކަމަށާއި ޢަރަބިއްޔާގެ އައު ޢިމާރާތް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

MV+ News Desk | November 2, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0