ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ހާއްސަ ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމާއި ކަސްރަތު ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމަށް އަލި އަޅުވާލައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

MV+ News Desk | November 8, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0