އެމްޑީޕީން 2023ގެ އިންތިހާބަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅާ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް ސާލިހުއަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ހާމަކޮށްފި

MV+ News Desk | November 9, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0