ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭން ފަށްޓަވަމުން ހެލުތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖެއަކީ ވެސް މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން އާއްމު މުޖްތަމައުއެއް ކަމަށް

MV+ News Desk | December 6, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0