ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ކުރަމުން ގެންދަނީ ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށް އަދި ދައުލަތުން އެންމެ ރުފިޔާ އެއްވެސް ވަގަށް ނަގާފާ ނޯންނާނެ ކަމަށް

MV+ News Desk | December 14, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0