ރިލްވާން އަބްދުﷲ ވަގަށް ނަގައި މަރާލި މައްސަލައިގައި މަރު ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަހުގީގަށް ފަހު ރައީސް އޮފީހުގައި އެކަމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މަރު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފަރީޝާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރިލްވާން މަރާލީ ދޯންޏަކަށް ގެންގޮސްފައި ކަނޑު ފައްތާލާފައި ކަމަށް

MV+ News Desk | December 17, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
1