ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާންކޮށް ޕާޓީގެ މެންބަރުން އެމަނިކުފާނަށް ތަޢީދުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ

MV+ News Desk | December 18, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0