6 ވަނަ “އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފަރެންސް” ގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ ހާލަތެއްގައި އެ މައުލޫމާތެއް ދެނެގަނެ، އެ ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތް ވެސް ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް

MV+ News Desk | December 25, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
0