އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް ހުކުމް އިއްވަވަމުން ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި އޮތް އެކައުންޓަކުން ފައިސާ ޖަމާކުރިކުރުމަކީ އިއްތިފާގެއް ނޫން ކަމަށް

MV+ News Desk | December 25, 2022
ރިއެކްޝަންސް
0
0
0
0
0
0
1